دوره VIP دیجیتال مارکتینگ با تدریس سید حمیدرضا عظیمی به صورت کارگاهی و عملی