پاسخگویی به سوالات دیجیتال مارکتینگ در برنامه زنده تلویزیونی